Moderní chemie - Laboratorní cvičení na VŠCHT

20. ledna a 27.ledna studenti semináře Moderní chemie absolvovali 2 laboratorní cvičení na Vysoké škole chemicko-technologické. První cvičení bylo na téma destilace. Úkolem bylo oddělit složky směsi ethanol - voda. Studenti pracovali s běžnou aparaturou i s mikroaparaturou. Původní směs obsahovala cca 35% ethanolu , destilát potom cca 74% ethanolu. Studenti si naučili správně pipetovat a vážit na analytických vahách.
Druhé cvičení bylo zaměřeno na reakce organických sloučenin. Jednalo se o přípravu ethenu oxidací ethanolu pomocí koncentrované kyseliny sírové. Důkaz přítomnosti dvojné vazby ve sloučenině byl proveden celkem 3 reakcemi - oxidace manganistanem draselným, dichromanem draselným a adice jodu na ethen. V druhém úkolu měli studenti připravit acetaldehyd a provést jeho důkaz Fehlingovým a Schiffovým činidlem. Třetím úkolem byla příprava esteru.

Přiložit obrázek: