Seminář matematiky pro 3. ročník

Seminář v rámci aktivity č.4
Mgr. Jana Nushartová

Seminář si klade za cíl zvýšení matematické a informační gramotnosti zúčastněných studentů a uvědomění si úlohy matematiky na konkrétním příkladě života člověka v naší metropoli.

Rozvíjí a prohlubuje v návaznosti na hodiny matematiky především tyto partie:
1. POSLOUPNOSTI
2. FINANČNÍ MATEMATIKA
3. STEREOMETRIE
4. ANALYTICKÁ GEOMETRIE

Jsou řešeny úlohy se zaměřením na konkrétní otázky života občanů velkoměsta, projektové práce s pražskou tematikou. Proběhla zvaná přednáška o matematice pražského orloje (viz přílohy), studenti se zúčastňují projektových dní se svými pracemi.

Níže najdete přílohy k okruhům:
1. Fibonacci - HLEDÁME ZLATÉ ČÍSLO V PRAZE - úvodní prezentace, pracovní listy, trasa procházky, zadání a seminární práce studentů.
2. GRAFY - umění reklamy, grafická komunikace kolem nás
- úvodní prezentace, pracovní listy a seminární práce studentů.
3. ROZVÍJÍME PROSTOROVOU PŘEDSTAVIVOST
- pracovní listy, studijní materiály, návody
4. MATEMATIKA PRAŽSKÉHO ORLOJE - pozvánka na přednášku, pracovní list, medailónek přednášejícího, prezentace
5. PROJEKTOVÉ PRÁCE
- okruhy témat, zadání, hodnocení, ukázky

Přiložit obrázek: