Praha přírodní

Ve školním roce 2013/2014 jsou otevřeny dva semináře: Seminář Moderní chemie a Seminář Fyziky. Na projektovém dni Voda se budou též podílet studenti kvint a 2.C, kteří v rámci hodin výtvarné výchovy vytvoří animované filmy s tématem Voda. Metodická příručka k výrobě těchto filmů je přiloženav sekci Projektové dni- Voda.

Ve školním roce 2014/2015 byl připraven projekt VODA pro studenty kvinty A, kvinty B a 1.C. Průběh celého projektu je popsán pod záložkou VODA 2015.