Exkurze č. 1 - Vyšehrad

Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D. je zaměstnancem Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. Vystudoval pravěkou a archeologické a egyptologické obory na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V letech 2010 - 2013 zkoumal knížecí a královskou akropoli na Vyšehradě. O stejném tématu připravuje i knihu.
Jako spolupracovník Českého egyptologického ústavu FFUK se podílí na výzkumu starověkého pohřebiště z období Staré říše v Abúsíru (Arabská Republika Egypt) a je vedoucím terénního archeologického výzkumu v oblasti 6. nilského kataraktu (pohoří Sabaloka) v Republice Súdán.

Za organizační pomoci PhDr. Jiřího Havlíka provedl Ladislav Varadzin studenty po nejstarších částech hradu. Omezil svou prohlídku na středověký a raně středověký Vyšehrad. Ukazoval přitom lokality, kde byl prováděn archeologický průzkum na vyšehradském hřbitově, který odkryl zadní části basiliky sv. Petra a Pavla. Studenty vzal i do momentálně nepřístupné zakonzervované basiliky sv. Vavřince, v níž vysvětloval, jak se formovaly představy o prvotní podobě Vyšehradu.

Přiložit obrázek: