Realizační tým projektu

Realizační tým

RNDr. Libor Jelen, Ph.D. – vedoucí projektu (od 1. května 2014)

PhDr. Lukáš Borovička – vedoucí aktivity č. 1

Mgr. Jana Nushartová – vedoucí aktivity č. 4

Finanční agenda projektu:
Ing. Stanislava Löblová
Monika Flečková