Projektový den Voda na půdě gymnázia

Na půdě gymnázia proběhla "konference" studentských prací ze seminářů Moderní chemie, Seminář fyziky a Praha matematická. Vedle toho byly prezentovány animované filmy na téma Voda, vytvořené studenty pod vedením odborníků v hodinách výtvarné výchovy.
Odpoledne se pak studenti odebrali, rozděleni na dvě skupiny. První šla s Lukášem Borovičkou do Ústavu pro českou literaturu, kde vyslechli přednášku na téma Poezie a počítače, kterou vedl PhDr. Robert Ibrahim, Ph.D. a Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. Druhá skupina pod vedením Jiřího Havlíka odešla do Muzea hlavního města Prahy, aby tu shlédla výstavu Historie povodní v Praze, kterou je provázela Mgr. Eva Chodějovská z Historického ústavu AV ČR, v.v.i.
Program projektového dopoledne viz v příloze. Na snímku je vidět Vladimír Prokop Chromý, který dopoledne 13. května 2014 prezentoval svou práci na téma Výskyt drog v odpadních vodách hl. m. Prahy.

Přiložené soubory: