Praha matematická

Ve školním roce 2013/2014 byl v rámci grantu "Praha - město našeho života" otevřen z nabízených dvou jeden seminář
-> Seminář matematiky pro 3. ročník
Ve školním roce 2014/2015 aktivita pokračuje a podílí se na projektových dnech -> informace naleznete ve složce Projektové dni.

Přiložit obrázek: